Home 5 Team 5 Martijn Lauxtermann

Martijn Lauxtermann

Martijn Lauxtermann is advocaat sinds 1990 en is erkend specialist op het terrein van het aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en verzekeringsrecht.

Martijn staat bedrijven en verzekeraars bij in complexe claims en geschillen. Hij ondersteunt professionals in tucht- en aansprakelijkheidszaken. Daarnaast adviseert en procedeert hij over geschillen rondom verzekering-, hypotheek- en kredietproducten en -portefeuilles.

Martijn staat bekend als een stevige onderhandelaar en procesadvocaat. Cliënten vertrouwen op zijn brede blik, grondige benadering en creatieve en resultaatgerichte opstelling.

Nevenactiviteiten

  • Voormalig docent Toekomstschade en examinator specialisatieopleiding Personenschade bij Grotius Academie
  • Gastdocent Werkgeversaansprakelijkheid bij Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Gastdocent master Aansprakelijkheid & Verzekering bij Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Docent Goederentransportverzekering opleiding Co-assurantie & Verzekering bij Erasmus Academie
  • Lid van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten (LSA)
  • Lid van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)
  • Lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap (VVVW)

Publicaties