Home 5 Disclaimer

Disclaimer

  1. Hoewel de website lauxtermannadvocaten.nl zorgvuldig wordt samengesteld, staat Lauxtermann Advocaten noch in voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie, noch voor het actueel of verouderd zijn daarvan. De informatie die u aantreft op lauxtermann-advocaten.nl bevat geen juridisch advies en wordt slechts aangeboden voor algemene informatieve doeleinden.
  2. Iedere aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op lauxtermannadvocaten.nl gepubliceerde informatie of het gebruik daarvan, inclusief hyperlinks en achterliggende websites en bronnen, in welke vorm dan ook, is uitgesloten.
  3. Lauxtermann Advocaten behoudt zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Daarom raadt Lauxtermann Advocaten u aan deze disclaimer regelmatig te controleren. Uw voortdurend gebruik van lauxtermann-advocaten.nl houdt in dat u tevens akkoord gaat met de gewijzigde disclaimer
  4. Op het gebruik van lauxtermannadvocaten.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd.© 2022 Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten B.V.