Home 5 Expertise

Expertise

Lauxtermann Advocaten richt zich op de verzekeringsmarkt, de bouw en de zorg. De specialisaties van onze advocaten sluiten daarbij aan. Wij zijn gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, commerciële geschillen, financieel recht, gezondheidsrecht, toezichtsrecht en verzekeringsrecht.

Wij zijn ervan overtuigd dat de combinatie van deze specialisaties het verschil maakt. Op basis van dit uitgangspunt hebben wij onze werkterreinen bepaald. Zo kan een polisdispuut niet worden opgelost zonder kennis van het toezichtsrecht, kan een bouwcontract niet worden opgesteld zonder inzicht in de verzekerbaarheid van bouwrisico’s, vergen medische tuchtzaken kennis van het letselschaderecht en vraagt de behandeling van beroepsziekteclaims om inzicht in arbo- en re-integratiewetgeving. Onze brede kijk resulteert in een aanpak waarbij ook niet direct in het oog springende details worden betrokken.

Lauxtermann laat het zien

Lauxtermann_Expertise