Home 5 Expertise

Expertise

De praktijk van Lauxtermann Advocaten is geworteld in de aansprakelijkheids- en verzekeringspraktijk.

Daarbinnen richten wij ons in het bijzonder op de bouw, op professionals, op verzekeraars, op werkgevers en op de zorg. De specialisaties van onze advocaten sluiten hierbij aan. Wij zijn gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht, gezondheidsrecht, financieel toezichtrecht, tuchtrecht en verzekeringsrecht.

Onze overtuiging is dat wij met de combinatie van deze specialisaties onze cliënten optimaal kunnen bedienen . Onze specifieke werkterreinen zijn hierdoor bepaald. Zo kan een polisdispuut niet worden opgelost zonder kennis van het toezichtrecht, kan een bouwcontract niet worden opgesteld zonder inzicht in de verzekerbaarheid van bouwrisico’s, vergen medische tuchtzaken kennis van het letselschaderecht en vraagt de behandeling van beroepsziekteclaims om inzicht in arbo- en re-integratiewetgeving. Onze brede kijk resulteert in een aanpak waarbij ook niet direct in het oog springende details worden betrokken. Details, die vaak in zaken het verschil maken.

 

Lauxtermann laat het zien