Werkgevers & aansprakelijkheid

Werkgevers & aansprakelijkheid
De verhoudingen in het commerciële verkeer komen meer en meer op scherp te staan. Er wordt sneller geclaimd en
Home 5 Expertise 5 Werkgevers & aansprakelijkheid

Werkgevers & aansprakelijkheid

Werkgerelateerde risico’s en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidsvragen krijgen steeds meer aandacht, zowel op individueel als op collectief niveau. De politieke, bestuurlijke en publicitaire druk op werkgevers loopt sterk op.

De wetgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheidsnormen wordt telkens aangescherpt. Arbeidsverhoudingen worden steeds flexibeler en dus diffuser. Claims raken daardoor steeds meer verschillende partijen in de keten. Ontwikkelingen in het arbeidsrecht, op het gebied van de re-integratie, maar ook bij ontslag, blijven aandacht vragen.

Wij spelen op dit brede terrein in de voorhoede. Bij complexe bedrijfsongevallen en bij beroepsziekten (burn out, OPS, RSI, Aerotoxic, Chroom VI, beroepsastma). Werkgevers en hun verzekeraars waarderen ons om onze proactieve aanpak en strategiebepaling.

Wij bundelen de benodigde kennis en ervaring op dit terrein, in en buiten rechte en ook bij handhavingstrajecten. We hebben gevoel voor de vaak precaire verhoudingen en hebben een scherp oog voor de beheersing van de schadelast, ook door de juiste fiscale vormgeving van regelingen.

Recent hebben wij onder meer:

  • geadviseerd over de inrichting van een collectieve regeling voor de afhandeling van een beroepsziekte;
  • met succes bij de belastingrechter de belastbaarheid van een aanzienlijke ongevallenuitkering bestreden;
  • geadviseerd over de inrichting van de werkgeversrapportage, die de Nederlandse Arbeidsinspectie na bedrijfsongevallen aan de werkgever kan opdragen;
  • gepubliceerd over de verzekeringsplicht van de quasi-werkgever voor schade van zzp’ers;
  • met succes in rechte verweer gevoerd tegen claims van werknemers ex art. 7:658 en 7:611 BW.

Onze contactpersonen voor deze expertise: