Verzekeraars & toezicht

Verzekeraars & toezicht
Onze praktijk is geworteld in het verzekeringsbedrijf. Van oudsher behandelen wij de meest uiteenlopende polisgeschillen, v
Home 5 Expertise 5 Verzekeraars & toezicht

Verzekeraars & toezicht

Verzekeraars opereren in een intens en divers speelveld. Wet- en regelgeving veranderen continu, maar de spelregels zijn niet alleen formeel. Van verzekeraars wordt verwacht dat zij, gezien hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook publiekelijk verantwoording afleggen. Tegelijkertijd gaan verzekeraars voor lange tijd verplichtingen met klanten en business partners aan. Dat kan botsen en dat doet het ook.

Onze wortels liggen in het verzekeringsbedrijf. Wij zijn als geen ander bekend met het spanningsveld waarin verzekeraars opereren. Wij beschikken over diepgaande kennis van en langjarige ervaring met zowel het verzekeringsrecht als het financieel toezichtrecht.

Wij helpen verzekeraars hun contracten en voorwaarden duurzaam en robuust op te stellen en adviseren hen bij de inrichting van distributiekanalen en bij uitbestedingsvragen. En het spreekt voor zich dat wij over eigenlijk alle denkbare verzekeringsvormen hebben geprocedeerd.

Wij lossen daarnaast problemen op, waarvan de oorsprong vaak in een ver verleden ligt, of die zijn ontstaan doordat historische verplichtingen botsen met nieuwe regelgeving. Ons team beschikt over specifieke expertise en ervaring in deze legacy praktijk. Zo kan de grote verscheidenheid aan in het verleden aangeboden producten en gebruikte ICT-systemen vragen om productrationalisatie of om het vergroten of juist verkleinen van de portefeuille.

Wij hebben verder brede ervaring in formele én informele handhavingstrajecten met DNB en AFM. En weten hoe een herstel- of veranderproject bij een verzekeraar werkt en hoe daarover intern en extern verantwoording moet worden afgelegd.

Verzekeraars bevinden zich vaak ‘between a rock and a hard place’. Tussen toezichtrechtelijke verplichtingen en de civielrechtelijke aanspraken van de klant. Precies daar waar wij ons thuis voelen en onze meerwaarde kunnen tonen.

Recent hebben wij onder meer

  • een pensioenverzekeraar bijgestaan in procedure tegen pensioenadviseurs over provisieaanspraken
  • een herverzekeraar bijgestaan bij het aangaan van de samenwerking met een Engelse levensverzekeraar
  • een schadeverzekeraar geadviseerd bij de inname van de portefeuille van een tussenpersoon
  • een levensverzekeraar bijgestaan in een procedure over naleving van de Wwft
  • een levensverzekeraar en hypotheekverstrekker bijgestaan in een geschil met een serviceprovider
  • een service provider in hypotheken bijgestaan bij een hersteloperatie na fouten gemaakt bij de implementatie van de MC
  • een levensverzekeraar geadviseerd over implementatievragen over PRIPPS
  • geprocedeerd in de meest uiteenlopende polisgeschillen.

Onze contactpersonen voor deze expertise: