Home 5 Events

Events

Lauxtermann Advocaten organiseert regelmatig lezingen en bijeenkomsten. Ons doel is op bekend én onbekend terrein juridisch interessante thema’s te belichten. Naast verdiepingsbijeenkomsten over onderwerpen die ons eigen zijn, zien wij toegevoegde waarde in kennisverbreding en het blootleggen van dwarsverbanden.

Rondetafelbijeenkomst zorg
Tijdens de Rondetafelbijeenkomst zorg bespreken wij actuele onderwerpen op het gebied van de zorg. De inleiding wordt altijd verzorgd door een buitenstaander. Om vervolgens op laagdrempelige wijze met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, is de omvang van de groep deelnemers niet al te groot.

Kennissessie
Het doel van de Kennissessies is om samen met genodigden de diepgang te zoeken in onderwerpen waarmee we in de praktijk vaak worden geconfronteerd.

Lauxtermann lezing
Onze Lauxtermann lezing is een voordracht van en gedachtewisseling  met een spreker die deskundig is op een aan de rechtspraktijk verwant terrein. Al is dat laatste geen must, zo lang het gebodene maar interessant en verdiepend is.