Home 5 Events 5 4 oktober 2018 – Rondetafelbijeenkomst zorg

4 oktober 2018
Rondetafelbijeenkomst zorg

Onder begeleiding van Désirée Klemann

Op donderdag 4 oktober 2018 organiseert Lauxtermann Advocaten weer een Rondetafelbijeenkomst Zorg. De middag zal dit keer plaatsvinden onder leiding en begeleiding van Désirée Klemann, gezondheidsrechtjurist en gynaecoloog in opleiding in het Maastricht UMC.

Désirée zal ons meenemen in het door haar gedane onderzoek bij Nederlandse ziekenhuizen naar de ontwikkelingen van schadeclaims. Inmiddels is een tweede artikel van haar hand (bijna) gereed voor publicatie. In dit artikel wordt bezien hoe de claims en de kosten zich verhouden tot de diverse specialismes. Désirée zal ons op 4 oktober a.s. alvast een inkijkje geven. Verder zal aandacht worden besteed aan de omvang van de buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met medische aansprakelijkheids-zaken. Daarbij zal ook worden ingegaan op de afwijkende regels op dit punt bij de claimregeling door de diverse geschilleninstanties in de zin van de Wkkgz.

Wat: Rondetafelbijeenkomst Zorg “Neemt het aantal claims in de zorg toe? En hoe zit het met de kosten?”
Wanneer: donderdag 4 oktober 2018 van 15.30 – 18.00 uur
Waar: ten kantore van Lauxtermann Advocaten, Pilotenstraat 45, Amsterdam