Home 5 Events 5 24 november 2022 – Cursus Tucht- en aansprakelijkheidsrecht

24 november 2022
Cursus: “Tucht- en aansprakelijkheidsrecht na beslag en executie”

Tucht- en aansprakelijkheidsrecht na beslag en executie 

Bij schade na beslag of executie wordt in toenemende mate geprobeerd die schade te verhalen. Niet alleen op beslagleggers en executanten, maar ook – bij gebreke van verhaal – op bestuurders. Daar blijft het niet bij, nu ook deurwaarders, notarissen en advocaten die voor de beslag- en executiemaatregelen zijn ingeschakeld, met tuchtklachten en claims worden geconfronteerd. Het speelveld is complex en kenmerkt zich door subtiele verschillen in beoordelingskaders, afhankelijk van de situatie en de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Deze cursus biedt een helder en actueel overzicht om in dit speelveld optimaal te kunnen acteren en adviseren, risico’s te beperken, maar ook om kansen te benutten om effectief voor te sorteren op mogelijke ontwikkelingen.

De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

  1. Wat zijn de verschillende beoordelingskaders voor partijen na beslag en executie als vorderingen (alsnog) geheel wordt afgewezen? Of gedeeltelijk? Of juist zijn toegewezen?
  2. Wat is het verschil tussen onnodig, vexatoir, ten onrechte en onrechtmatig gelegd beslag of uitgevoerde tenuitvoerlegging? En wat als een aangevraagd faillissement wordt vernietigd?
  3. Wanneer kunnen betrokken derden aansprakelijk worden gesteld en hoe verhouden de tucht- en civiele aansprakelijkheidsnormen zich dan tot elkaar?
  4. Voor deurwaarders en notarissen: hoe beïnvloeden de ambtelijke taak die wordt verricht en de opdracht van de opdrachtgever die wordt uitgevoerd elkaar?
  5. Hoe kan verhaal of executie worden veiliggesteld en kunnen tegelijk risico’s worden beperkt; wat zijn tips & tricks?
  6. Wanneer is na beslag of executie de bestuurder naast de vennootschap aansprakelijk en de curator pro se naast de curator q.q.?
  7. Maakt het verschil in welke volgorde aan de vereisten voor aansprakelijkheid is voldaan?
  8. Wat zijn mogelijke schadeposten, hoe moet het causaal verband worden beoordeeld? Wanneer is er sprake van eigen schuld van de beslagene of geëxecuteerde?

Na afloop van de cursus is er een door Lauxtermann aangeboden dinerbuffet. U betaalt de reguliere cursusprijs; er worden aldus geen kosten voor dit buffet in rekening gebracht.

Doel

Na het volgen van deze cursus kunt u in verschillende situaties een helder onderscheid maken tussen beoordelingskaders en op basis daarvan risico’s, maar ook kansen, scherpstellen. U heeft beter zicht op de beoordeling van beslag- en executiehandelingen die nù worden uitgevoerd als straks zaken juridisch en/of feitelijk anders blijken te liggen. Hierdoor kunt u na het volgen van deze cursus niet alleen beter inschatten wat de positie van uw opdrachtgever is, maar ook uw eigen positie.

Docenten

Prof. mr. A.W. (Ton) Jongbloed is hoogleraar Executie- en beslagrecht aan de Universiteit Utrecht en daarnaast onder meer lid van de Notaris- en gerechtsdeurwaarderskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Naast het beslag- en executierecht vormt het tuchtrecht een belangrijk onderwerp van zijn onderzoek en publicaties.

  1. G.J.P. (Gijs) Molkenboeris advocaat bij Lauxtermann Advocaten en docent Burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn praktijk staat hij naast verzekeraars ook beroepsbeoefenaren bij, met name wanneer deze geconfronteerd worden met claims die verband houden met het executie- en insolventierecht.

Accreditatie

Deelname aan deze cursus levert 3 NOvA-punten en/of 3 KBvG-punten op.

Praktische informatie

Datum en tijd

24 november 2022 van 15.00 – 18.30 uur (inloop vanaf 14.30 uur, vanaf 18.30 uur is er een dinerbuffet)

Prijs regulier/ prijs UvA-alumni

€ 270 (geen btw)/ € 243 (geen btw). Prijs is inclusief consumpties, buffet en digitaal cursusmateriaal.

Locatie

Lauxtermann Advocaten, Pilotenstraat 45, 1059 JS Amsterdam (voldoende parkeergelegenheid)

Doelgroep

Advocaten, deurwaarders, notarissen, curatoren, leden rechterlijke macht, bedrijfsjuristen

Rechtsgebied

Burgerlijk procesrecht (beslag- en executierecht), aansprakelijkheidsrecht

Opzet

Juridisch postacademisch onderwijs, actualiteiten/verdieping

PO

3 NOvA-punten

3 KBvG-punten

Inschrijven kan via deze link of via de knop op deze pagina. U ontvangt de link dan per mail.