Home 5 Events 5 15 september 2022 – Lauxtermann lezing

15 september 2022
Lauxtermann Lezing: “Weerbare democratie”

door Bastiaan Rijpkema

Op donderdag 15 september 2022 ontvangen we Bastiaan Rijpkema op ons kantoor om ons iets te vertellen over de weerbare democratie.

Bastiaan Rijpkema

Prof. dr. Bastiaan Rijpkema is rechtsfilosoof en jurist. Hij is als hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap en als bijzonder hoogleraar Verdraagzaamheid verbonden aan de Universiteit Leiden. Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid doceert Rijpkema over de methoden van de rechtswetenschap en de brede rechtstheorie.

Daarnaast verricht Rijpkema toonaangevend onderzoek met een sterk interdisciplinair karakter. Daarin combineert hij de rechtsfilosofie met juridische, politicologische en historische benaderingen. Rijpkema publiceerde onder meer Weerbare democratie (2015). Recent verscheen Lokale weerbare democratie (2020), over de lokale politiek als arena van democratische zelfverdediging. Met verscheidene nationale en internationale publicaties heeft hij een voorname positie verworven in dit onderzoeksveld.

Tijdens de Lauxtermannlezing zal Bastiaan Rijpkema nader ingaan op het thema van de (lokale) weerbare democratie: hoe en wanneer mag een democratie zich verdedigen tegen haar uitdagers? Daarbij zullen ook recente uitdagingen van de weerbare democratie de revue passeren.

Wat: Lauxtermann lezing “Weerbare democratie”
Wanneer: donderdag 15 september 2022 van 16:00 – 17:30 uur; met aansluitend een borrel
Waar: ten kantore van Lauxtermann Advocaten, Pilotenstraat 45, Amsterdam