6 oktober 2016
Rondetafelbijeenkomst zorg

Onder begeleiding van prof. mr. A.C. Hendriks

De ‘juridische’ definitie van calamiteit blijkt in de praktijk niet goed hanteerbaar. De minister wil daarom een nieuwe definitie van het begrip calamiteit. Bovendien wil de minister dat de IGZ calamiteiten standaard openbaar gaat maken. De IGZ is al aan het werk gegaan. Recentelijk is zij begonnen aan besprekingen met ‘het veld’ over openheid over calamiteiten, en voorts wordt aandacht besteed aan het begrip zelf.

Graag nodigen Lauxtermann Advocaten en Legalbylegal u uit om donderdag 6 oktober 2016 in klein verband met mensen uit diverse disciplines uit de zorg op een laagdrempelige manier van gedachten te wisselen over dit onderwerp onder leiding van prof. mr. A.C. Hendriks.

Wat: Rondetafelbijeenkomst Zorg “Een calamiteit? Wat te doen? Hoe verder?”
Wanneer: donderdag 6 oktober 2016 van 16.00 – 18.00 uur
Waar: ten kantore van Lauxtermann Advocaten, Pilotenstraat 45, Amsterdam