Home 5 Events 5 8 februari 2018 – Rondetafelbijeenkomst zorg

8 februari 2018
Rondetafelbijeenkomst zorg

Onder begeleiding van Eva Deen

Zoals bekend, is er veel aandacht voor transparantie ten behoeve van patiënten en cliënten in de zorg, zo ook na een medisch incident. Ook in de nog vrij nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is openheid de norm, maar hoe moet een zorgaanbieder/zorgverlener daarmee omgaan? En wat wordt er van de zorgverlener (nog) verwacht als de aansprakelijkheidsverzekeraar een claim afwikkelt namens de zorgverlener? In een dergelijk geval kan de zorgverlener niet stilzitten, zo oordeelde onlangs het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam (4 juli jl., JA 2017/126). Hoe kunnen zorgaanbieders dan wel de betrokken verzekeraars de zorgverleners die in een dergelijke situatie zijn beland ondersteunen? Deze vragen en meer zullen op de bijeenkomst van 8 februari a.s. aan de orde komen.

Op donderdag 8 februari 2018 organiseren Lauxtermann Advocaten en Legalbylegal weer een Rondetafelbijeenkomst Zorg. De middag zal ditmaal plaatsvinden onder leiding en begeleiding van mr. Eva Deen. Eva is als jurist Gezondheidsrecht o.a. werkzaam als trainer van zorgverleners, Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Nederland en tevens als Lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag.

Wat: Rondetafelbijeenkomst Zorg “Wat te doen na een medisch incident? De rol van de diverse betrokken partijen”
Wanneer: donderdag 8 februari van 15.30 – 18.00 uur
Waar: ten kantore van Lauxtermann Advocaten, Pilotenstraat 45, Amsterdam