Home 5 Events 5 15 juni 2023 – Allianz – Kennissessie Bouw & Verzekering

15 juni 2023
Allianz – Kennissessie “Bouw & Verzekering”

door Lauxtermann Advocaten

Als u vaker met het bouwrecht in aanraking bent gekomen, wordt snel duidelijk dat de verzekering daarin een grote rol speelt – het verzekeringsrecht en het bouwrecht grijpen op elkaar in. Arthur Hedeman en Gerrit Nagel zullen op 15 juni 2023 ten kantore van Allianz in Rotterdam het hebben over de ontwikkelingen in de rechtspraak ten aanzien van CAR- en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. In het bijzonder zal worden stilgestaan bij de aansprakelijkheid en dekking voor ontwerpfouten.

 

Wat: Kennissessie “Bouw & Verzekering”

Wanneer: donderdag 15 juni 2023 van 15:00 – 17:00 uur; met aansluitend een borrel

Waar: het kantoor van Allianz in Rotterdam