Verzekeraars & personenschade

Verzekeraars & personenschade
Onze praktijk is geworteld in het verzekeringsbedrijf. Van oudsher behandelen wij de meest uiteenlopende polisgeschillen, v
Home 5 Expertise 5 Verzekeraars & personenschade

Verzekeraars & personenschade

De regeling van personenschadeclaims behoort tot onze kernactiviteiten. Van oudsher schakelen diverse verzekeraars ons hiervoor in. In toenemende mate weten ook ondernemingen en organisaties, die direct met personenschadeclaims worden geconfronteerd, ons te vinden.

Behandeling van personenschadeclaims is precair en vraagt om advocaten die aantoonbaar deskundig zijn. Zo nodig wordt grondig en fundamenteel verweer gevoerd tegen claims. Met de uitkomst van individuele zaken zijn immers brede maatschappelijke belangen gemoeid, waaronder de beheersing van de schadelast en daarmee de verzekerbaarheid van risico’s. Aandacht voor de kwetsbare positie die benadeelden en nabestaanden kunnen hebben, is voor ons daarbij een belangrijke kernwaarde. Onze ervaring is dat deze aandacht bijdraagt aan een zuiver juridisch debat, in plaats van dit te beïnvloeden.

Wij hebben ervaring met alle belangrijke deelvragen die bij de behandeling van personenschadeclaims spelen. Wij hebben hierover vaak tot in hoogste instantie geprocedeerd. School maken kan echter nooit een doel op zich zijn. Even vaak kiezen we dan ook voor alternatieve vormen van geschiloplossing, zoals mediation of de Kamer voor Langlopende Letselzaken. De zaak en de omstandigheden bepalen de beste aanpak.

In zaken waarbij de schaderegeling complex is – bijvoorbeeld bij ernstig letsel bij jeugdigen of claims van ondernemers – vragen onze cliënten ons vaak om al in een vroeg stadium van de schaderegeling mee te denken of om advies te geven over een specifieke vraag.

Ook worden wij vaak ingeschakeld om te beoordelen of al dan niet aansprakelijkheid moet worden erkend, of het nu gaat om ongevallen in het verkeer, in het personenvervoer, op het werk, tijdens de sportbeoefening of bij evenementen. Op deze deelgebieden hebben wij ruime kennis en ervaring opgebouwd. Gecombineerd met ons diepgravende inzicht in de personenschaderegeling weten wij vaak zonder erkenning van aansprakelijkheid tot snelle regeling van claims te komen.

Een belangrijk gedeelte van onze praktijk bestaat uit zaken waarin meerdere aansprakelijke partijen en verzekeraars zijn betrokken. Wij combineren daarin onze  kennis van de personenschadeclaims met onze bijzondere expertise in regres- en samenloopkwesties. Daarin is het van belang ‘to begin with the end in mind’: wij zijn uitstekend in staat om met onze cliënten proactief de juiste stappen te zetten, zowel offensief als defensief.

Recent hebben wij onder meer:

  • geadviseerd over complexe vragen van voordeelstoerekening, onder bij ‘kindschades’ en bij investeringen in vervangende woonruimte;
  • geadviseerd over kapitalisatievraagstukken, waaronder de rekenrente en fiscale issues;
  • langlopende letselschades buiten rechte uitonderhandeld;
  • geadviseerd over mogelijk regres van een buitenlandse uitkeringsinstantie;
  • met succes geprocedeerd over een overlijdenschadeclaim onder een SVI;
  • met succes geprocedeerd over een beroep op dwaling en misbruik van omstandigheden ter vernietiging van een met jaren geleden gesloten vaststellingsovereenkomst.

Onze contactpersonen voor deze expertise: