Bouw & verzekering

Bouw & verzekering
Bij de bouw zijn vele partijen betrokken. Bundeling van kennis en ervaring heeft tot een geïntegreerde bouw- en verzekeringsrechtpraktijk geleid.
Home 5 Expertise 5 Bouw & verzekering

Bouw & verzekering

Bij de bouw zijn vele partijen betrokken. Bundeling van kennis en ervaring heeft tot een geïntegreerde bouw- en verzekeringsrechtpraktijk geleid. Hierdoor is er overzicht over het gehele speelveld van bouw- en verzekeringsrechtelijke verhoudingen. Projectontwikkelaars, andere opdrachtgevers in de bouw, aannemers en verzekeraars hebben allemaal een rol te vervullen. De diverse in aanmerking komende contractvormen (UAV, UAV-GC etc.) zijn de instrumenten om een en ander in goede banen te leiden.

Daarbij moeten de relevante verzekeringen niet uit het oog worden verloren. Onze ruime ervaring met de voor de bouw relevante verzekeringen zoals CAR, BOV, AVB, BA, DSU en Landmaterieel stelt ons als geen ander in staat om dekkingsvraagstukken te beoordelen bij complexe schades en claims. Deze kennis zetten wij ook in de contractfase in om de verdeling van de aansprakelijkheidsrisico’s over de verschillende betrokken partijen scherper neer te zetten en daarmee de positie van de cliënt zeker te stellen. Na calamiteiten kan zo voortvarend worden toegewerkt naar oplossingen. Omgekeerd heeft de ervaring in de bouw- en vastgoedpraktijk tot gevolg dat bij de afwikkeling van bouwgeschillen met en voor verzekeraars snel tot de kern kan worden doorgedrongen.

Recent hebben wij:

  • aannemers bijgestaan in de afwikkeling van complexe bouwschades onder CAR-, BOV- en AVB-polissen;
  • verzekeraars geadviseerd over samenloop van verzekeringen (CAR, Property, AVB, Landmaterieel) en de mogelijkheden van regres op de bij de bouw betrokken partijen;
  • kennissessie verzorgd bij NARIM (Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers) over de dekking voor constructiefouten onder CAR- en propertyverzekeringen;
  • opdrachtgevers bijgestaan bij ontbinding van de aannemingsovereenkomst en verhaal van schade;
  • geadviseerd over het back-to-back opstellen van aannemingsovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten;
  • architecten en constructeurs geadviseerd over dekking onder hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansprakelijkheidsbeperkingen in de DNR 2011.

Onze contactpersonen voor deze expertise: