Home 5 Team 5 Gijs Molkenboer

Gijs Molkenboer

Gijs Molkenboer is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-, verzekerings- en insolventierecht. Gijs ondersteunt Lauxtermann Advocaten als adviseur.

Gijs Molkenboer is na zijn studie aan de Universiteit Utrecht in 1996 als advocaat gestart. Vanaf 2001 tot 2021 heeft Gijs verschillende juridische managementfuncties vervuld bij een financiële instelling. Hij heeft ruime ervaring met complexe juridische trajecten, die vragen om een brede blik, creativiteit, doortastendheid en zorgvuldige interactie met diverse partijen, waaronder toezichthouders.

Gijs draagt graag zijn kennis over door te doceren en publiceren. Hij is in 2020 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag. Gijs is docent Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en redactielid van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging.

Nevenactiviteiten

 • Docent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam
 • Docent Beroepsopleiding Advocaten
 • Lid redactie Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
 • Lid redactieraad Financieel Juridische Reeks
 • Fellow van INSOLAD
 • Lid van de Vereniging Financieel Recht
 • Lid van de Vereniging Corporate Litigation

Publicaties

 • ‘Over de grens van de onrechtmatige daad, Bespreking van het proefschrift van mr. M.E. Franke’, Maandblad voor Vermogensrecht, 2023, nr. 1, p 20-25.
 • Noot bij HR 15 juli 2002 (Truckom/ABN AMRO), JOR 2022/273.
 • ‘Het negatief narratief van het Nederlandse executierecht’, Tijdschrift Civiele Rechtspleging 2022, afloop. 1, p. 25-29
 • Noot Rb. Rotterdam 17 maart 2021 JBPr 2021-44
 • Noot Hof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2021, JOR 2021/291
 • Noot bij Hof ‘s-Hertogenbosch 15 september 2020, JBPr 2021/17;
 • Noot bij HR 11 december 2020, JBPr 2021/11
 • ‘De bewarende maatregelen in het Wetsvoorstel vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht- Een modificerende codificatie?’, Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2020 afl. 6
 • Noot bij Hof ‘s-Hertogenbosch 15 september 2020, JBPr 2021/17
 • ‘Proefschrift; drie stellingen – Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag’, WPNR 2020, afl. 7302.
 • Noot bij Vzgnr. Rb. Noord-Holland, 15 januari 2020, JBPr 2020/72
 • ‘Aansprakelijkheid van bestuurders na een onterecht gelegd beslag revisited’, BER 2020 afl. 3
 • ‘Tuchtrecht voor financiële instellingen/financiële sector’ in: Tuchtrecht in de financiële sector, Financieel Juridische Reeks, Zutphen: Uitgeverij Paris 2020
 • Aansprakelijkheid na ten onrechte gelegd conservatoir beslag (diss.), 467 p., Zutphen: Uitgeverij Paris, 2020. Promotoren prof. mr. A.W. Jongbloed en prof. mr. A.I.M. van Mierlo
 • Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 5 maart 2019, JOR 2019/142
 • Noot bij HR 12 juni 2015 (X/Rabobank), JOR 2016/17
 • ‘Schadevergoeding na onterecht beslag: Somewhere over the rainbow’, BER 2013, afl. 7.
 • ‘De voorwaardelijke vordering van de onterecht conservatoir beslagene. Een kwetsbaar bezit’, BER 2012, afl. 8
 • Noot bij Hof Amsterdam 23 maart 2006, JOR 2006/167
 • Noot bij Hof Arnhem 24 mei 2005, JOR 2005/200.
 • Noot bij Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 12 oktober 2004, JOR 2005/16
 • Noot bij Rechtbank Maastricht 21 januari 2004 (ING/Verhoeven), JOR 2004/308.
 • Noot bij Hof Amsterdam 15 januari 2004 (HFTP Investment e.a./Schimmelpenninck en Van Sint Truiden q.q.), TvI 2004
 • Noot bij Hof ‘s-Hertogenbosch 12 augustus 2003 en Hof ‘s-Hertogenbosch 23 september 2003, JOR 2003/268 en 269
 • Noot bij HR 22 november 2002, RvdW 2002, 187 (X/mr. Linssen q.q.), TvI 2003
 • ‘Bankgaranties: Pas op voor de Haviltex-heks!’ in: Garanties, ‘Keihard of een sprookje’, Jonge Balie Congresbundel 2003.
 • ‘Retentierecht en golfbaan met handicap’, Advocatenblad 2004, afl. 12 (met H.J.G. Braakhuis)
 • ‘De geest weer in de fles? Noot bij Komdeur q.q./Nationale Nederlanden’ NTBR 2002, 10
 • Noot bij Rechtbank Groningen 25 juni 2001, (53004 FT/RK 01-338), NTBR 2002, 4
 • ‘Stille verpanding van vorderingen en de informatieplicht van de curator jegens de pandhouder,’ TvI 2002 (met A.J. Verdaas)
 • ‘De curator als onderhandelaar, het spel of de knikkers?’, Bedrijfsjuridische Berichten 2002.