Gezondheid & zorg

Gezondheid & zorg
Bij Lauxtermann Advocaten combineren wij kennis en ervaring op het gebied van het bouw-, vastgoed- en verzekeringsrecht. Wij werke
Home 5 Service 5 Gezondheid & zorg

Gezondheid & zorg

De behandeling van een personenschade-zaak is precair, ziet immers op de gezondheid van mensen. Dit vraagt om advocaten die aantoonbaar deskundig zijn op het gebied van de letselschade. Met aandacht voor de kwetsbare positie die benadeelden kunnen hebben, wordt zo nodig grondig en fundamenteel verweer gevoerd tegen claims. Met de uitkomst van individuele zaken zijn immers brede maatschappelijke belangen gemoeid, waaronder de beheersing van de schadelast en daarmee de verzekerbaarheid van risico’s.

Personenschade is ook vaak de aanleiding voor geschillen in de zin van de Wkkgz, medische aansprakelijkheidsclaims en tuchtzaken. De kennis van de personenschade en het gezondheidsrecht komt hier samen en wordt ook zodanig toegepast. Het gezondheidsrecht strekt zich verder uit tot geschillen tussen marktpartijen in de zorg. De problemen van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en leveranciers van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen vragen niet alleen kennis van het recht, maar ook van hun werkveld en onderlinge verhoudingen. Regelmatig organiseren wij de Rondetafelbijeenkomst Zorg waar spelers op de gezondheidsmarkt op laagdrempelige wijze over actuele onderwerpen met elkaar het gesprek aangaan.

Ons team voor deze expertise: