In de laatste editie van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA), zijn maar liefst drie annotaties afkomstig van Lauxtermann Advocaten.

Wicher Bouman heeft zich gebogen over de wenselijkheid van het voeren van geschillen over buitengerechtelijke kosten (BGK) in een deelgeschil (JA 2019/60).

Kitty Volker gaat vervolgens in op de vraag of het voorzorgsbeginsel uitkomst kan bieden in de Bekkenbodemmatjes-zaak, nu arts, ziekenhuis noch producent aansprakelijk wordt geacht (JA 2019/68).

Arthur Hedeman heeft tot slot de toepassing van de wettelijke samenloopregeling bij CAR-verzekeringen onder de loep genomen (JA 2019/109).