Partner

Kitty Volker

Kitty Volker

Kitty Volker werkt vanaf 1997 in de verzekeringspraktijk, sinds 2001 als advocaat, en heeft een grondige kennis van het aansprakelijkheids-, verzekerings- en gezondheidsrecht.

De kern van haar praktijk wordt gevormd door vraagstukken rondom gezondheid, letsel en zorg. Zo behandelt Kitty letselschadeclaims en medische aansprakelijkheids- en tuchtzaken, is zij actief in arbeidsongeschiktheidskwesties (AOV, re-integratie, Arbo) en adviseert zij partijen bij zorggerelateerde geschillen. Kitty wordt daarnaast regelmatig gevraagd te adviseren op het gebied van polisvoorwaarden.

Kitty is betrokken bij haar cliënten en gaat samen met hen op zoek naar de beste oplossing voor het probleem of geschil. Daarbij heeft zij oog voor alle aspecten van de zaak en gaat de discussie niet uit de weg. Kitty organiseert regelmatig een Rondetafelbijeenkomst Zorg, waarbij met professionals uit de zorg in een vertrouwde sfeer actuele thema’s worden besproken en bediscussieerd.

Nevenactiviteiten

  • (plv.) Lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag

  • Annotator voor het tijdschrift Gezondheidsrecht Updates (GZR-updates)
  • Gedurende vijf jaar voorzitter geweest van de Klachtencommissie van het Diakonessenhuis te Utrecht
  • Lid van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten (LSA)
  • Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)
  • Lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap (VVVW)

Publicaties