Dank aan de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Breda e.o. voor het mogen verzorgen van een nascholingssessie over (tucht)klachten, geschillen en claims. Het werd een open en interactieve avond!

Neem vooral contact op met Anna Zijlstra, Annerie Joxhorst of Michelle Lieverse van ons team Zorg & Aansprakelijkheid bij interesse voor een interactieve bijeenkomst over deze onderwerpen.