Lauxtermann lezing 2018

Op donderdag 29 maart a.s. om 15:00 uur ontvangen wij Bart de Koning, die ons gaat bijpraten over het wel en wee van de criminaliteitsbestrijding, met aansluitend een borrel. Geïnteresseerden zijn van harte welkom! Alvast een korte introductie van onze spreker en het...