Rondetafelbijeenkomst: openheid in de zorg

Hoe open moet de zorg zijn?In de hedendaagse zorg zijn openheid en transparantie kernwoorden. Enerzijds is dit een groot goed. Anderzijds lijkt de gewenste openbaarmaking wel erg ver te worden doorgetrokken. In het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondsheidswet tot...