Hoe open moet de zorg zijn?
In de hedendaagse zorg zijn openheid en transparantie kernwoorden. Enerzijds is dit een groot goed. Anderzijds lijkt de gewenste openbaarmaking wel erg ver te worden doorgetrokken. In het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondsheidswet tot openbaarmaking van informatie lijken de belangen van de (individuele) zorgaanbieders het onderspit te delven.

Graag nodigen wij u uit om in klein verband met mensen uit diverse disciplines uit de zorg op een laagdrempelige manier van gedachten te wisselen over dit onderwerp onder leiding van prof. dr. A.C. Hendriks.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 10 maart 2016 bij Lauxtermann Advocaten en Legalbylegal aan de Pilotenstraat 45 in Amsterdam, om 16:00 uur. Mochten uw collega’s interesse hebben, dan zijn zij uiteraard ook van harte welkom. Wij vernemen graag uiterlijk eind januari of u en/of uw collega’s aanwezig zult zijn.