De afgelopen periode heeft Lauxtermann Advocaten zich via diverse kanalen laten zien!

Bij Lauxtermann Advocaten streven wij naar een soepele schaderegeling met oog voor de vaak tegengestelde belangen. In Letsel & Schade betoogt Martijn Lauxtermann dat schaderegeling zonder erkenning van aansprakelijkheid hieraan vaak een nuttige bijdrage kan leveren (L&S 2020, 3).

Anna Zijlstra heeft in RAV een wenk geschreven bij een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. In deze uitspraak stond de vraag centraal of de kinderrechter vervangende toestemming dient te verlenen voor een medische behandeling met mogelijke bloedtransfusie, die een minderjarig kind en haar moeder om religieuze redenen weigert (RAV 2020, 70).

In GZR-updates is een annotatie verschenen van de hand van Kitty Volker bij een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Kitty gaat in haar noot nader in op declaratiefraude en de aansprakelijkheid van de (zorg)bestuurder ex artikel 6:162 BW (GZR 2020, 0279).

Tot slot heeft Arthur Hedeman een noot geschreven in VAST over bestuurdersaansprakelijkheid voor kartelboete. Hij gaat nader in op de vraag hoe het zit met verjaring en ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Een voorproefje van de noot is te vinden via deze link.

Genoeg leesvoer voor de komende kerstvakantie dus!

Namens Lauxtermann Advocaten prettige feestdagen gewenst en natuurlijk veel leesplezier.