Martijn Lauxtermann heeft 10 september jl. een gastcollege werkgeversaansprakelijkheid verzorgd voor de Erasmus Universiteit Rotterdam.