Op 7 oktober 2019 vindt het 13e Groningse Letselschadecongres plaats. Het thema is “Letselschade verzekerd”. Martijn Lauxtermann zal als één van de sprekers op dit wetenschappelijke congres optreden. Hij zal ingaan op het belang van inzicht in regresverhoudingen tussen verzekeraars voor een soepel verloop van de letselschaderegeling. Nadere informatie volgt.

Martijn Lauxtermann