“Neemt het aantal claims in de zorg toe? En hoe zit het met de kosten?”

Op donderdag 4 oktober 2018 zullen Lauxtermann Advocaten en LegalbyLegal weer een Rondetafelbijeenkomst Zorg organiseren op ons kantoor in Amsterdam. De middag zal dit keer plaatsvinden onder leiding en begeleiding van Désirée Klemann, gezondheidsrechtjurist en gynaecoloog in opleiding in het Maastricht UMC. 

Désirée zal ons meenemen in het door haar gedane onderzoek bij Nederlandse ziekenhuizen naar de ontwikkelingen van schadeclaims. Inmiddels is een tweede artikel van haar hand (bijna) gereed voor publicatie. In dit artikel wordt bezien hoe de claims en de kosten zich verhouden tot de diverse specialismes. Désirée zal ons op 4 oktober a.s. alvast een inkijkje geven. Verder zal aandacht worden besteed aan de omvang van de buitengerechtelijke kosten die gepaard gaan met medische aansprakelijkheids-zaken. Daarbij zal ook worden ingegaan op de afwijkende regels op dit punt bij de claimregeling door de diverse geschilleninstanties in de zin van de Wkkgz. U bent van harte welkom om aan de bijeenkomst deel te nemen. Als u de bijeenkomst wilt bijwonen, dan zien wij graag een berichtje tegemoet. U kunt uw reactie sturen aan Annerie Joxhorst (aj@lauxtermannadvocaten.nl).

Wat: Rondetafelbijeenkomst Zorg: “Neemt het aantal claims in de zorg toe? En hoe zit het met de kosten?”
Wanneer: donderdag 4 oktober 2018 van 15.30 – 18.00 uur.
Waar: ten kantore van Lauxtermann Advocaten en Legalbylegal: Pilotenstraat 45, Amsterdam