Op donderdag 18 april 2019 organiseert Lauxtermann Advocaten weer een Rondetafelbijeenkomst Zorg. De bijeenkomst wordt deze keer begeleid door Rolinka Wijne. Zij zal ons meenemen in de procedure voor de Geschilleninstantie. Door haar ervaring als voorzitter van de Geschilleninstantie Verloskunde is Rolinka dé persoon om ons mee te nemen in de werkwijze en vraagpunten die er leven. Aan de hand van diverse voorbeeldcasussen uit de praktijk zal dit worden geïllustreerd, waarbij discussie vanzelfsprekend niet uit de weg zal worden gegaan.