Home 5 Team 5 Anna Zijlstra

Advocaat

Anna Zijlstra

Anna Zijlstra is sinds 2015 werkzaam op het terrein van het gezondheidsrecht en is sinds 2016 advocaat op het gebied van het aansprakelijkheids-, verzekerings- en gezondheidsrecht.

Anna staat cliënten bij in letselschadeclaims, medische aansprakelijkheidskwesties en tuchtzaken. Daarnaast adviseert en procedeert zij op het gebied van het klassieke verzekeringsrecht.

Anna is een vlotte schrijfster en neemt geen blad voor de mond. Met haar creatieve maar nuchtere geest en haar gedrevenheid streeft zij naar het optimale resultaat voor haar cliënt.

 Anna heeft in december 2022 de Grotius Opleiding Gezondheidsrecht 2022 cum laude afgerond.

Nevenactiviteiten

 • Annotator voor het tijdschrift Rechtspraak Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (RAV)
 • Lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR)
 • Lid van de Vereniging Jonge Professionals Personenschade (VJPP)

Publicaties

   • ‘Is de Staat op grond van de Begaclaimcriteria aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een strafvorderlijk dwangmiddel wanneer de strafzaak is geseponeerd wegens onvoldoende bewijs?’, RAV 2021, 79;
   • ‘Waar ligt de ondergrens voor toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel en hoe verhoudt die zich tot het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid?’,RAV 2021, 10;
   • ‘Dient de kinderrechter vervangende toestemming te verlenen voor een medische behandeling die een minderjarig kind en haar moeder om religieuze redenen weigeren?’, RAV 2020, 70;