Verzekering & Toezicht

Verzekering & Toezicht
Onze praktijk is geworteld in het verzekeringsbedrijf. Van oudsher behandelen wij de meest uiteenlopende polisgeschillen, v
Home 5 Service 5 Verzekering & Toezicht

Verzekering & Toezicht

Onze praktijk is geworteld in het verzekeringsbedrijf en strekt zich in de breedte uit, van particuliere levens- en schadeverzekeringen tot zakelijke verzekeringen zoals Property, CAR, E&O en D&O. Onze proceservaring zetten wij in bij het tailor made of op productniveau opstellen van polisvoorwaarden. Belangrijke meerwaarde is onze brede ervaring met (risk)governance van verzekeraars en (in)formele handhaving door – en interactie met – DNB en AFM.

We begeleiden financiële instellingen en adviseurs (waaronder brokers, accountants, advocaten en notarissen) bij, onder meer,

  • * toegang tot de Nederlandse verzekeringsmarkt, portefeuilleoverdrachten
  • * aangaan van verzekeringsprogramma’s, afsluiten van verzekeringen
  • * inrichting van distributiekanalen
  • * implementatie van regelgeving, verbetertrajecten en ITC projecten
  • * geschillen tussen financiële dienstverleners, aansprakelijkheidsclaims
  • * product – en/of procesgerelateerde klachten en claims van verzekerden en derden tegen financiële dienstverleners

Bij langlopende productportefeuilles kunnen tussen de betrokken financiële ondernemingen onderling (verzekeraars, banken en service providers) complexe geschillen ontstaan. Ook kan de grote verscheidenheid aan (historische) producten en ITC systemen vragen om productrationalisatie, om de portefeuille goed en efficiënt te kunnen blijven beheren. Ons team beschikt over specifieke expertise in deze legacy praktijk, door onze combinatie van diepgaande kennis van het contracten- en het toezichtrecht met scherp inzicht in de onderliggende producten en bedrijfsprocessen.

ONS TEAM VOOR DEZE EXPERTISE:

Julie Mol
Julie Mol
Advocaat
Gijs Molkenboer
Gijs Molkenboer
Partner
Gerrit Nagel
Gerrit Nagel
Advocaat