Verzekering & financiering

Verzekering & financiering

Onze praktijk is geworteld in het verzekeringsbedrijf. Van oudsher behandelen wij de meest uiteenlopende polisgeschillen, verzekeringsfraudes en zorgplichtzaken. Wij zijn bekend met alle verzekeringsvormen, van Property, CAR en Goederentransport tot E&O en D&O. En begeleiden verzekeraars, adviseurs (waaronder accountants, advocaten, notarissen) en bedrijven (waaronder financiële instellingen) bij aansprakelijkheidsclaims.

Hiernaast hebben wij veel ervaring met de advisering van partijen in het verzekeringsbedrijf en het verlenen van bijstand bij geschillen. Dat gaat van begeleiding bij het opstellen van verzekeringsvoorwaarden en -programma’s en de inrichting van distributiekanalen tot aan portefeuillekwesties tussen verzekeraars, service providers, gevolmachtigd agenten en tussenpersonen. 

Een nieuwe tak van sport is de legacy praktijk. Met name bij langlopende leven- en hypotheekportefeuilles kunnen tussen de betrokken partijen (verzekeraars, banken en backoffice providers) complexe afrekengeschillen ontstaan. Wij combineren onze kennis van het contracten- en het toezichtrecht met het noodzakelijke inzicht in de onderliggende producten en bedrijfsprocessen om dergelijke geschillen op te lossen.