Commerciële claims & insolventie

Commerciële claims & insolventie

De verhoudingen in het commerciële verkeer komen meer en meer op scherp te staan. Er wordt vaker geclaimd en geprocedeerd. Adviseurs (waaronder accountants, advocaten, notarissen) en bestuurders van bedrijven worden steeds sneller aansprakelijk gesteld. Scherpe contracten en een nauwkeurig aansluitende verzekeringsdekking worden steeds noodzakelijker.

Wij brengen de kennis en ervaring in die adviseurs, bedrijven en verzekeraars nodig hebben om in dit krachtenveld overeind te blijven. Met onze grondige kennis van het aansprakelijkheids-, contracten- en verzekeringsrecht stellen wij solide contracten en voorwaarden op. Onze aanpak van geschillen is grondig en doortastend, met gevoel voor de verhoudingen tussen de betrokken partijen. Wij werken liever open en snel naar een oplossing toe dan dat we ons ingraven, maar de gang naar de rechter schuwen we niet.