Commerciële claims & insolventie

Commerciële claims & insolventie
De verhoudingen in het commerciële verkeer komen meer en meer op scherp te staan. Er wordt sneller geclaimd en
Home 5 Service 5 Commerciële claims & insolventie

Commerciële claims & insolventie

De verhoudingen in het commerciële verkeer komen meer en meer op scherp te staan. Er wordt vaker geclaimd en geprocedeerd. Adviseurs (waaronder accountants, advocaten, notarissen) en bestuurders van bedrijven worden steeds sneller aansprakelijk gesteld. Scherpe contracten en een nauwkeurig aansluitende verzekeringsdekking worden steeds noodzakelijker. Wij brengen de kennis en ervaring in die adviseurs, bedrijven en verzekeraars nodig hebben om in dit krachtenveld overeind te blijven. Met onze grondige kennis van het aansprakelijkheids-, contracten- en verzekeringsrecht stellen wij solide contracten en voorwaarden op.

Wij staan professionals bij in tucht- en aansprakelijkheidsprocedures. Onze aanpak van geschillen is grondig en doortastend, met gevoel voor de verhoudingen tussen de betrokken partijen.

  • Ons team beschikt over een bijzondere combinatie van expertise in het insolventie- en aansprakelijkheidsrecht. Deze zetten wij in voor curatoren en bewindvoerders (zowel ‘q.q.’ als ‘pro se’) , in civiele procedures en bij de Toetsingscommissie Insolad. Ook adviseren wij bestuurders en toezichthouders die betrokken zijn, of dreigen te worden, bij faillissementen en surseances.

Ons team voor deze expertise: