Bouw & verzekeringen

Bouw & verzekeringen
Bij de bouw zijn vele partijen betrokken. Bundeling van kennis en ervaring heeft tot een geïntegreerde bouw- en verzekeringsrechtpraktijk geleid.
Home 5 Service 5 Bouw & verzekeringen

Bouw & verzekeringen

Bij de bouw zijn vele partijen betrokken. Bundeling van kennis en ervaring heeft tot een geïntegreerde bouw- en verzekeringsrechtpraktijk geleid. Hierdoor is er overzicht over het gehele speelveld van bouw- en verzekeringsrechtelijke verhoudingen. Projectontwikkelaars, andere opdrachtgevers in de bouw, aannemers en verzekeraars hebben allemaal een rol te vervullen. De diverse in aanmerking komende contractvormen (UAV, UAV-GC etc.) zijn de instrumenten om een en ander in goede banen te leiden.

Daarbij moeten de relevante verzekeringen niet uit het oog worden verloren. Juist de kennis van de in de bouw gebruikelijke verzekeringen maakt dat in contractfase de verdeling van de aansprakelijkheidsrisico’s over de verschillende betrokken partijen scherper kunnen worden neergezet en daarmee de positie van de cliënt wordt zeker gesteld. Na calamiteiten kan zo voortvarend worden toegewerkt naar oplossingen. Omgekeerd heeft de ervaring in de bouw- en vastgoedpraktijk tot gevolg dat bij de afwikkeling van bouwgeschillen met en voor verzekeraars snel tot de kern kan worden doorgedrongen.

Ons team voor deze expertise: